Povinnost zprostředkovatelských platforem poskytnout údaje o rezervacích

Doposud nebylo nutné, aby platformy jako například booking.com nebo Airbnb.com sdělovaly údaje o zprostředkovaných rezervacích. Nově jim však vznikla povinnost poskytnout tyto informace na výzvu živnostenskému úřadu.

Od 24. 4. 2020 jsou on-line zprostředkovatelé ubytování povinni sdělit živnostenskému úřadu údaje o svých rezervacích. Živnostenský úřad dále může získané údaje předat jinému orgánu vykonávajícímu veřejnou moc, třeba Finančnímu úřadu nebo Cizinecké policii.

Zákon č. 189/2020 Sb
§ 10 Online zprostředkování
(1) Kdo zprostředkuje prostřednictvím prostředku komunikace na dálku kontakt poskytovatele služeb cestovního ruchu se zákazníkem za účelem uzavření smlouvy o službě cestovního ruchu podle § 1a, je povinen sdělit obecnímu živnostenskému úřadu do 30 dnů od doručení jeho výzvy
a) počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě,
b) celkovou cenu za služby cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě,
c) adresu místa, na které jsou služby cestovního ruchu poskytovány, a
d) označení poskytovatele služby, se kterým zákazníkovi zprostředkoval uzavření smlouvy související s poskytováním služeb cestovního ruchu

Plné znění Zákona č. 189/2020 Sb je zde: http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/20-189.htm