Poplatek z pobytu nově i pro byty, chaty a chalupy

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity je podle novely platné od 1. 1. 2020 nahrazen jedním souhrnným poplatkem z pobytu. Podléhat mu bude každý krátkodobý pobyt do 60 dnů bez ohledu na místo a účel pobytu.
Tím pádem se rozšíří okruh ubytovacích zařízení, kterých se má výběr místního poplatku týkat o další prostory, jako jsou například byty, chaty, chalupy a ateliéry.

Poplatek se nově vztahuje na poskytnutí placeného ubytování bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení či nikoliv.

Úplné znění Zákona o místních poplatcích, Předpis č. 565/1990 Sb., platné od 1. 1. 2020 je zde:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-565