Můžu vyplněné registrační formuláře měnit/smazat?

Ano, můžete.

Stane se, že host vyplní formulář špatně, nepřijede nebo naopak přijede hostů víc, než bylo původně rezervováno.

Z toho důvodu můžete formuláře upravovat, přidávat, mazat, dokonce i zpětně.

K vyplněným formulářům se dostanete několika způsoby:

  • z menu Formuláře přímo na nejvrchnější úrovni administrativy. Zde vidíte vyplněné formuláře ze všech svých domovních knih pohromadě.
  • z konkrétní Domovní knihy, podmenu Registrační formuláře. Zde vidíte vyplněné formuláře, které se vztahují ke konkrétní domovní knize.