Jak vytvořit registrační formuláře

Najdete zde dvě možnosti:

 • Sada registračních formulářů
  všechny registrační formuláře jedné rezervace s počtem hostů podle vašeho zadání
  obsahuje jednotlivé registrační formuláře

 • Registrační formulář
  údaje jednoho hosta pro evidenci cizinecké policie

Počet formulářů = počet hostů v rámci jedné rezervace, včetně dětí
Při uložení odeslat rezervujícímu hostovi – máte možnost formulář jednoduše odeslat k vyplnění klientům. Odeslat formulář můžete i později nebo ho vyplnit ručně až při příjezdu hosta.

Sada registračních formulářů funguje jako samostatná webová stránka s unikátní url adresou.

 • Celou sadu registračních formulářů je možné odeslat organizátorovi rezervace, tzv. „rezervujícímu“
 • Obsahuje počet definovaných registračních formulářů
 • Datum pobytu od-do, které je shodné pro jednotlivé registrační formuláře
 • Každý registrační formulář je také možné odeslat e-mailem jednotlivým hostům
 • Počet hostů/registračních formulářů je možné přidávat/odebírat dle aktuální potřeby