Co přijde hostovi?

Na e-mail, který uvedete do registrační sady, přijde hostovi e-mailová zpráva s žádostí a zdůvodněním o vyplnění jeho osobních údajů před příjezdem.

Součástí mailu je odkaz na formulář registračních lístků. Formulář může vyplnit za všechny spolucestující, nebo může přeposlat každému členovi skupiny jeho jednotlivý registrační lístek.

Rezervující vyplní jména a e-mailové adresy hostů a registrační lístky odešle k předvyplnění hosty. Pokud se změní situace a je nutné přidat nové lístky do sady nebo naopak je odebrat, je to možné.

Tlačítko „Přidat registrační lístek“ přidává další lístky.
Tlačítko „Smazat“ registrační lístek vymaže.

Notifikace rezervujícímu

Hostům přijde připomínka k vyplnění formuláře

  • 14 dní před začátkem pobytu s předmětem e-mailu:
    CZ - Poslední krok, abychom vás mohli ubytovat
    AJ - Last step before we can accommodate you

  • 2 dny před začátkem pobytu s předmětem e-mailu:
    CZ - Důležité upozornění ohledně Vašeho ubytování!
    AJ - Important notice regarding your accommodation!

Notifikace hostiteli

V den zahájení pobytu hostů přijde v noci seznam všech souvisejících sad registračních lístků, kde si má možnost zkontrolovat ty, které ještě nejsou vyplněné.