Co přijde hostovi?

Na e-mail, který uvedete do registrační sady, přijde hostovi e-mailová zpráva s žádostí a zdůvodněním o vyplnění jeho osobních údajů před příjezdem.

Součástí mailu je odkaz na registrační formuláře. Formuláře může vyplnit za všechny spolucestující, nebo může přeposlat každému členovi skupiny jeho jednotlivý registrační formulář.

Rezervující vyplní jména a e-mailové adresy hostů a registrační formuláře odešle k předvyplnění hosty. Pokud se změní situace a je nutné přidat nové registrační formuláře do sady nebo naopak je odebrat, je to možné.

Tlačítko „Přidat formulář“ přidává další formuláře.
Tlačítko „Odebrat formulář“ registrační formulář vymaže.

Notifikace rezervujícímu

Hostům přijde připomínka k vyplnění formuláře

  • 14 dní před začátkem pobytu s předmětem e-mailu:
    CZ - Poslední krok, abychom vás mohli ubytovat
    AJ - Last step before we can accommodate you

  • 2 dny před začátkem pobytu s předmětem e-mailu:
    CZ - Důležité upozornění ohledně Vašeho ubytování!
    AJ - Important notice regarding your accommodation!

Notifikace hostiteli

V den zahájení pobytu hostů přijde v noci seznam všech souvisejících sad registračních formulářů, kde si má možnost zkontrolovat ty, které ještě nejsou vyplněné.