Jak vytvořit registrační lístky

Najdete zde dvě možnosti:

 • Sada registračních lístků
  všechny registrační lístky jedné rezervace s počtem hostů podle vašeho zadání
  obsahuje jednotlivé registrační lístky

 • Registrační lístek
  údaje jednoho hosta pro evidenci cizinecké policie

Počet lístků = počet hostů v rámci jedné rezervace, včetně dětí
Při uložení odeslat rezervujícímu hostovi – máte možnost formulář jednoduše odeslat k vyplnění klientům. Odeslat formulář můžete i později nebo ho vyplnit ručně až při příjezdu hosta.

Sada registračních lístků funguje jako samostatná webová stránka s unikátní url adresou.

 • Celou sadu registračních lístků je možné odeslat organizátorovi rezervace, tzv. „rezervujícímu“
 • Obsahuje počet definovaných registračních lístků
 • Datum pobytu od-do, které je shodné pro jednotlivé registrační lístky
 • Každý registrační lístek je také možné odeslat e-mailem jednotlivým hostům
 • Počet hostů/registračních lístků je možné přidávat/odebírat dle aktuální potřeby