Ještě něco musím udělat, aby bylo vše v naprostém pořádku?

Jak se evidence dostane k úřadům?
Jak dojde k reportingu na Cizineckou policii?
Ještě něco musím udělat, aby bylo vše v naprostém pořádku?
Zpět
  • Pro případnou kontrolu ze strany Cizinecké policie je potřeba mít vedenou Domovní knihu.
  • Dále musí ubytovatel vést Evidenční knihu kvůli placení místních poplatků.

Náš systém sám všechny údaje z registračních formulářů hostů agreguje do tiskových sestav, které odpovídají požadavkům úřadů. Naleznete je v záložce Tiskové sestavy.

V oddíle Platební příkazy naleznete každý měsíc podklady pro platbu místních poplatků za každou vaši domovní knihu. Náš systém podle vyplněných registračních formulářů spočítá, kolik máte na jaký úřad zaplatit.

V záložce Místní poplatky najdete každý měsíc předpis pro platbu poplatků z pobytu místním úřadům.

Na vás je pouze platbu provést a místnímu úřadu odeslat tiskovou sestavu Evidenční knihy.