Proč mám zadávat své údaje?

Protože se budete ubytovávat v České republice, je potřeba vyplnit vaše osobní údaje. Ubytovatelé musí evidovat české občany za účelem správy a platby místních poplatků. Ubytovatelé mají rovněž povinnost registrovat své zahraniční hosty na cizinecké policii a vést domovní knihu.


Plné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky