Nastavení pro Cizineckou policii

Informace Cizinecké policie nejsou povinné pro založení domovní knihy. Je bez nich možné vytvářet sady registračních formulářů a vyplňovat jednotlivé registrační formuláře. Není možné bez nich reportovat.

IDUB = vydá cizinecká policie
Zkratka pro CP = vydá cizinecká policie
Název ubytování = informace pro vás
Automatický reporting
Ano – kompletně vyplněné registrační formuláře automaticky v požadovaném termínu odchází na CP
Ne – registrační formuláře manuálně reportujete, např. po provedení jejich kontroly