Nastavení pro Cizineckou policii

Informace Cizinecké policie nejsou povinné pro založení domovní knihy, není bez nich ale možné vytvářet sady registračních lístků, jednotlivé registrační lístky, ani reportovat.

IDUB = vydá cizinecká policie
Zkratka pro CP = vydá cizinecká policie
Název ubytování = informace pro vás
Automatický reporting
Ano – kompletně vyplněné lístky automaticky v požadovaném termínu odchází na CP
Ne – lístky manuálně reportujete, např. po provedení jejich kontroly