Můžu vyplněné lístky měnit/smazat?

Ano, můžete.

Stane se, že host vyplní lístek špatně, nepřijede nebo naopak přijede hostů víc, než bylo původně rezervováno.

Z toho důvodu můžete lístky upravovat, přidávat, mazat, dokonce i zpětně.

K vyplněným lístkům se dostanete několika způsoby:

  • z menu Lístky přímo na nejvrchnější úrovni administrativy. Zde vidíte vyplněné lístky ze všech svých domovních knih pohromadě.
  • z konkrétní Domovní knihy, podmenu Registrační lístky. Zde vidíte vyplněné lístky, které se vztahují ke konkrétní domovní knize.